Bayezid Sancağının Siyasal, Sosyal ve İdari Yapısı (1578-1861)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: HAKAN KAYA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): EMİNE ERDOĞAN ÖZÜNLÜ