Education Information

Education Information

 • 2013 - 2015 Post Doctorate

  Stockholms Universitet (Stockholm University), Natural Sciences, Neurochemistry, Sweden

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.B.D., Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Scıence, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

 • 2004 Postgraduate

  Benzimidazol ve tiyazolidindion halkası içeren bazı retinoidal bileşiklerin DNA’xxya bağlanma özelliklerinin in vitro analizi

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya

Foreign Languages

 • C2 Mastery English

 • B1 Intermediate Swedish