The Effect Of Acute High-İntensity Exercise During The Menstrual Cycle And Circadian Rhythm On Phase Angle Measured From Bioelectrical İmpedance Analysis: A Pilot Study


Köse M. G., Kulaksızoğlu T. N., Esatbeyoğlu F., Kin İşler A., Hazır T.

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2022, pp.564-565

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.564-565
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The best parameter for changes in both cellular membrane integrity and fluid balance is the phase angle derived from the bioelectrical impedance. This parameter refers to changes in both the quantity and quality of soft tissue mass. Therefore, the aim of this study was to examine the effects of acute high intensity intermittent exercise on phase angle determined by bioelectrical impedance method according to menstrual cycle (MC) and circadian rhythm (CR). Ten eumenorrheic women (menstrual cycle: 28.7 ± 2.05 days, age: 21.4±2.6 yrs) performed 5 x 6 sec repeated sprint tests (RST) on cycle ergometer in the morning (08:30 – 10:00) and evening (18:00–19:00) sessions during the midfollicular (7–9th days) and luteal phases (21–23rd days) of the MC. The phase angle was determined before and after the RST (1st minute), 10th and 20th minutes using the formula “(Arctangent(Reactance/Resistance) * (180/π)”. The effect of acute exercise and biological cycles on phase angle was determined by 2x2x4 (menstrual phase x time-of-day x exercise) repeated measures analysis of variance. The effects of MC and CR on phase angle value measured by impedance methods was not significant (p= 0.095; η2 = 0.279, p= 0.373; η2 = 0.089 respectively). The effect of acute high-intensity exercise on phase angle was also not significant (p= 0.457; η2 = 0.090). Similarly, phase x day (p= 0.188; η2 = 0.184), phase x exercise (p= 0.889; η2 = 0.023), day x exercise (p= 0.351; η2 = 0.112), phase x day x exercise (p) = 0.048; η2 = 0.251) interactions were also not significant. The results of this study showed that the phase angle measured by the BIA method in women was not affected by acute high- intensity exercise combined with the menstrual cycle and circadian rhythm. In addition, the insignificance of interaction statistics indicates that the changes in the phase angle are similar. These findings suggested that biological cycles and acute high-intensity exercise are not limiting factors when determining changes in the quantity and quality of soft tissue mass in women.

Hem hücresel zar bütünlüğü hem de sıvı dengesindeki değişiklikler için en iyi parametre biyoelektrik impedanstan elde edilen faz açısıdır. Bu parametre, hem yumuşak doku kütlesinin miktarındaki hem de kalitesindeki değişiklikleri ifade eder. Bu çalışmanın amacı, akut yüksek şiddette kesintili egzersizin menstrual döngü ve sirkadiyen ritime göre biyoelektrik impedans yöntemi ile ölçülen faz açısı üzerine etkisini incelemektir. Düzenli menstrual döngüye sahip (menstruasyon gün: 28.7 ± 2.05 gün ) 10 gönüllü kadının (Yaş = 21.4 ± 2.7 yıl) menstrual döngünün midfoliküler (7–9. günler) ve luteal (21–23. günler) fazlarında sabah (08:30–10:00) ve akşam (18:00–19:00) bisiklet ergometresinde 5 x 6 saniye tekrarlı sprint testinden önce ve hemen sonra (1. dakika), 10. ve 20. dakikalarda elden ayağa biyoelektrik impedans yöntemi (BIA) ile “arktanjant(Reaktans/Rezistans) x (180/π)” formülü kullanılarak faz açısı belirlenmiştir. Biyolojik döngüler ve akut egzersizin faz açısı üzerine etkisi için 2 x 2 x 4 (menstrual faz x günün zamanı x egzersiz) Tekrarlı Ölçümlerde Çok Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Menstrual döngünün ve sirkadiyen ritimin BIA ile ölçülen faz açısı üzerine etkisi anlamlı bulunmamıştır (sırasıyla p =0.095; η2 =0.279, p=0.373; η2 =0.089). Akut yüksek şiddette egzersizin de faz açısı üzerine etkisi anlamlı değildir (p =0.457; η2 =0.090). Benzer şekilde faz x gün (p =0.188; η2 =0.184), faz x egzersiz (p =0.889; η2 =0.023), gün x egzersiz (p =0.351; η2 =0.112), faz x gün x egzersiz (p =0.048; η2 =0.251) etkileşimleri de anlamlı değildir. Bu çalışmanın bulguları, kadınlarda BIA yöntemi ile ölçülen faz açısının menstrual döngü ve sirkadiyen ritim ile kombine akut yüksek şiddetteki egzersizden etkilenmediğini göstermiştir. Ek olarak etkileşim istatistiklerinin anlamlı olmaması da faz açısında meydana gelen değişimlerin benzer olduğunu gösterir. Bu bulgular, kadınlarda yumuşak doku kütlesinin miktar ve kalitesindeki değişiklikler belirlenirken biyolojik döngülerin ve akut yüksek şiddette egzersizin kısıtlayıcı etkisinin olmadığını göstermektedir.