Kayıp Veri Atama Yöntemlerinin Cronbach Alfa ve Tabakalı Alfa Güvenirlik Katsayıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


SOYSAL S., GÜNDEĞER C., DOĞAN N.

6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY, 5 - 08 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text