ENTOMOLOGY


Sert O.

in: FUNDEMENTALS OF FORENSIC SCIENSE, YEŞİM DOĞAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-662, 2016

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-662
  • Editors: YEŞİM DOĞAN, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Whether it is a small town in Middle America or one of the world’s largest

cities, forensic science continues to play a vital role in providing scientific

and technical information to assist the judge, jury, prosecutor, defense

attorney, investigator, and/or intelligence analyst. From burglaries to

bombings, forensic science—and the multitude of disciplines that provide

the foundation to forensic science—is not only fast becoming a resource

used after a crime has been committed, but now is contributing greatly to the

body of intelligence that will prevent future crimes and acts of terrorism. Such

investigations require expertise in many different fields, and the authors have

brought their knowledge and experience to meet a changing and challenging

focus on crime and its prevention. Fundamentals of Forensic Science provides

a much needed resource for those beginning an education in forensic science

and its intersection with solving crime and acts of terrorism and contributing

to a body of intelligence to prevent such acts.

Although popular television provides the quick and glamorous side of

forensic science, forensic science education today does not create anyone

resembling Abby Sciuto, the fictional forensic scientist capable of doing it

all in the NCIS television series by CBS Television. Instead, forensic science

education is a broad array of disciplines based on the fundamentals of

art, biology, chemistry, digital evidence, evidence collection, footwear

impressions, gunshot residue, hairs, and so on. Forensic science education is

changing to meet the need of an evolving set of broad disciplines comprising

the very popular and critical field of forensic science. Fundamentals of Forensic

Science is an excellent example of both the breadth of forensic science and

the amalgamation of science, art, technology, and law.

Forensic science in institutions of higher education can no longer remain

sequestered in one department. Rather, forensic science education is as broad

as the entire university or college, and its focus should be interdisciplinary

in nature just as this book portrays. I have known and worked with the

authors for a number of years, and their contributions as forensic scientists,

caseworkers, administrators, and academicians provide substantial credibility

to this work. The authors, with their years of experience, have expertly

configured the textbook to begin at a crime scene (after a brief historical tour)

followed by thorough descriptions of the myriad of disciplines that make

forensic science a remarkable career for today’s students.

In addition to traditional forensic science disciplines like fingerprints, DNA,

and trace evidence, Fundamentals of Forensic Science also includes less

common topics (e.g., forensic anthropology, forensic entomology, and the

legal aspects of forensic science), but nonetheless critical in today’s forensic

science laboratories. Fundamentals of Forensic Science will contribute greatly to forensic scientists, educators, first responders, investigators, and others.

This book, as its predecessor, will become a standard reference for those

beginning their education in forensic science.

Adli Bilimlerin Temeli, diğer ders kitaplarına göre adli bilimler için daha gerçekçi

ve farklı bir bakış açısı sunar. Bu bakış açısı kriminal araştırmalara merkez

olan ancak tipik kriminalistik tanımının dışında kalan alanları da kapsar.

Başlangıçtan itibaren Adli Bilimlerin Temeli kitabının profesyonel adli bilimcilerin

nasıl çalıştığı ve adli bilim akademisyenlerinin nasıl öğrettiğini yansıtması

gerektiğini düşündük. Bu da muhtemelen diğer kitaplarda bölümlerin

içinde yer almadığı için eğitmenlerin gündemine girmemiş olan –loji’leri

(patoloji, entomoloji, antropoloji vs.) kitabımıza dâhil etmemizi sağladı. Bizler

eğitmenlerin bu konuları anlatmak istediklerini ama temel kaynak materyalleri

olmadığını ayrıca da öğrencilerin de kursa dâhil olmasa da ilgilerini

çeken bir başlık hakkında okumak isteyebileceklerini düşündük. Eğitimciler

yerel uzmanlardan kendi konularında sunum yapmalarını isteyebilir ancak

bu bölümler olmadan öğrencilerin kendilerine yapılan sunumların değerini

anlayabilecekleri bir kaynak olmayacaktır. Eğitmen bir olgu ile ilgili video

gösterecek olursa, yerel bir uzman olmaksızın, öğrenciler bilgilerin arasında

daha da fazla kaybolacaktır. Metotların olguda kullanılış şekli anahtardır ve

geri plan bilgiyi önemsiz gibi gösterebilir. Bu bakımdan Adli Bilimlerin Temeli

kritik başlıkların tüm dersle bütünleşmesini sağlayacaktır. Umudumuz

Adli Bilimlerin Temeli kitabının bu boşluğu doldurmasıdır.

Ayrıca adli delilin doğası üzerine yeni bir bakış açısı sunuyoruz. Kirk, 1963

yılında yazdığı “Kriminalistik” makalesinde adli bilimlerin bütününü oluşturan

çeşitli bilim dallarını bir arada tutan prensiplerin bireylerin ve fiziksel

objelerin kimliklendirilmesi ve bireyselleştirilmesi merkezinde toplandığını

belirtmiştir. Ancak bu sadece disiplinin doğasının geniş bir bölümüdür;

bağlayıcı prensipler transfer deliller aracılığı ile insanlar, mekânlar ve objeler

arasında bağlantı kurar. Bir çömlek kırığının belli bir lambadan gelmiş

olması değil, bu kırık parçanın ölü kişinin kafasında bulunması ve üzerinde

şüphelinin parmak izlerinin bulunması önemlidir. Salt nesnelerin kimliklendirilmesi

veya bireyselleştirilmesi değil, insanların, mekânların ve eşyaların

kaynağı ve ilişkileri veya bu bağlamda birbirleri ile bağlantısı hukuk

sistemi için değerini belirler. Olay yeri mekânsal ilişkilerin ve özelliklerin

setidir; bu anlamda tüm deliller mekânsaldır. Bir delil kaleminin olay yerinden

belli bir mesafede bulunmasının bir anlamı vardır. Bir olay yeri aynı

zamanda yakın tarihin parçası olarak düşünülebilir. Anlatacak bir hikâyesi

vardır ve çeşitli delil parçaları hikâyenin gerçeklerini üzerlerinde taşır. Bu

anlamda adli bilimciler denetçi ve hikâye anlatıcılarıdır.

Adli Bilimlerin Temeli’nde bu ilişkileri ve suçun gerçekleri ile delilin nasıl

ilişkilendirildiğini vurguladık. Ayrıca tüm delillerin, hatta bu şekilde karakterize edilemeyecek olan DNA (cinsel bir suçta cinsel yolla transfer

edilen meni), patoloji (maktülün yarasından yola çıkarak ortaya çıkartılan

silah modeli) ya da entomolojinin (çürümekte olan bir cesede çevreden

transfer olan larvaların sayı ve çeşidi) de transfer delil (Locard) olduklarını

belirttik. Adli bilimlerin bağlayıcı prensibi, yani Locard’ın değişim prensibi,

bir suçun işlenmesinde transfer bilgilerin analizi yoluyla ilişkilerin

yeniden kurulmasına odaklanır.

Adli Bilimler Eğitim Programları Akreditasyon Komisyonu’nun (FEPAC) çabalarıyla

adli bilim eğitimi ilginç bir çağa girmiştir. Bu grup adli bilimlerde

kariyer inşa edilmesi için kurallar geliştirilen, lisans öğrencileri ve mezunlar

için müfredatı belirleyen ve profesyonel adli bilimciler için eğitime devam

eden, Ulusal Adalet Enstitüsü ve Batı Virginia Üniversitesi tarafından

desteklenmektedir. Bu kurallar Amerikan Adli Bilimler Akademisinin adli

bilimler eğitim programlarının akredite edilmesi amacıyla Adli Bilimler

Eğitim Programları Akreditasyon Komisyonu’nunun kurulmasını sağlamıştır.

Her hafta yeni bir adli bilim eğitim programı açılmaktadır ve eğitimin

kalitesi mesleğin direkt kalbine gittiğinden, öğrencilerin alandaki

kariyerlerine uygun bir şekilde hazırlanması için gerekli komponentlerin

standardize edilmesi önemlidir.

Adli bilimler eğitimi dört yıllık programlardan toplum kolejlerine ve

yüksekokullara sıçramıştır. Bir tarafı hedefleyen bir kitap, diğer taraf

için uygun olmaz; Adli Bilimlerin Temeli tüm bu spektrumu kapsayabilmektedir.

İlk kez adli bilimler eğitimi veren bir eğitmen bütünleyici kurs

materyalinden fayda görecektir. Deneyimli bir eğitmen ise kaynakları

faydalı bulacak ancak aynı zamanda bölümlerin derinliği ve kapsamına

da takdir edecektir. Geniş bir alana uygulanabilirliğinin yanında bizim

Adli Bilimlerin Temeli için hedef kitlemiz temel bilim eğitimi alan

öğrencilerdir.

Adli Bilimlerin Temeli kabaca gerçek bir olgunun zaman çizelgesi boyunca

organize edilmiştir. Disipline arka plan oluşturacak şekilde adli bilimlere

giriş ve tarihçe ile başlar, modern adli bilim laboratuvarlarının yapısı ile

devam eder. İkinci bölüm olay yerinde yapılması gerekenleri ve üçüncü

bölüm de adli delillerin doğasını kapsar. Bölüm 4 (mikroskopi), 5 (spektroskopi)

ve 6’da (kromotografi) çoğu adli bilim incelemelerinde kullanılan

temel metotlara değinilmiştir. Ardından biyolojik bilimler gelir; patoloji

(bölüm 7), antropoloji ve odontoloji (bölüm 8), entomoloji (bölüm 9),

serolojik ve kan model analizi (bölüm 10), DNA (bölüm 11) ve son olarak

da kıllar (bölüm 12). Sonrasında gelen bölümler kimyasal bilimlerle ilintilidir;

uyuşturucular (bölüm 13), toksikoloji (bölüm 14), tekstil (bölüm 15),

boyalar (bölüm 16), toprak ve cam (bölüm 17) ve patlayıcılar (bölüm 18).

Üçüncü kısım parmakizi (bölüm 19), belge incelemeleri (bölüm 20) ateşli

silah ve alet izleri (bölüm 21) ile baskı izleri gibi fiziksel delilleri kapsar.

Kitabın son bölümü de adli bilimler ile hukukun kesişmesini inceler. Kitap içerisinde öne çıkan kutucuklarda dünya çapında web kaynakları

(internette), adli bilimlerde gerçekleşmiş olan tarihi olaylar (tarihçe), laboratuvar

analizlerindeki pratik konular (laboratuvarda) ve ileri okumalar

için başlıklar (Meraklıları İçin) yer alır. Her bölüm değerlendirme ve tartışma

amacıyla farklı iki tarzda sorulan sorular ile bitirilmiştir. “Bilginizi test

edin” soruları hedef terimleri ve direkt bölümden elde edilecek cevapları

içerirken, “bunları da düşünün” soruları öğrencinin bölümün içeriğini anlaması

ve bilgisine meydan okumasını sağlar.

Bir ders kitabı yazma projesinde (başka hiçbir proje ders kitabı yazmaya

benzemez!) tartışmasız birçok uzlaşmaya varılması gerekir. Amacımız

sadece gerekli olduğunda geri çekilmek ve vizyonumuzun tehlikeye girdiğini

hissettiğimizde detaya girmekti. Aldığımız bu kararın iyi bir ürün

ile sonuçlandığını hissediyoruz ve sizlerin de aynı şekilde hissedeceğinizi

umuyoruz.