Coenzym Q10


Doğan Z., Saraçoğlu İ.

in: Food Supplements, Ekrem Sezik, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.65-71, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.65-71
  • Editors: Ekrem Sezik, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Coenzyme Q10 (CoQ10) is a naturally occurring compound with properties similar to vi- tamins, and iis the only fat-soluble antioxidant compound synthesized in the human body. It has a ben- zoquinone structure with 10 isoprene side chains. CoQ10 has a fundamental role as a cofactor in the mitochondrial electron transport chain and is therefore required for ATP production. High serum choles- terol levels, muscle weakness, exercise intolerance are some of the symptoms of CoQ10 deficiency. However, these symptoms could be reduced by CoQ10 supplementation. Beneficial effects of CoQ10 on cardiovascular diseases, infertility, migraine, myalgia, neurodegenerative and mitochondrial diseases have been demonstrated by in vivo and clinical studies. Because of its effects on human body, CoQ10 usage has become widespread. It has been reported that CoQ10 is safe between the doses of 100-2400 mg/day. In the present study, the structure, usage, effects, recommended daily intake, side effects and drug interactions of coenzyme Q10 have been reviewed.

Koenzim Q10 (KoQ10), insan vücudunda sentezlenen, yağda çözünen, vitaminlere benzer ve antioksidan özelliklere sahip, 10 izopren yan zincirlbenzokinon yapısına sahip doğal bir bileşiktir. KoQ10, mitokondrial elektron taşıma zincirinde kofaktör olarak temel bir role sahiptir ve bu nedenle ATP üretimi için gereklidir. Yüksek serum kolesterol seviyeleri, kas güçsüzlüğü, egzersiintoleransı KoQ10 eksikliğinin belirtilerinden bazılarıdır. Ancak KoQ10 desteği ile bu belirtilerin gerilediğgörülmüştür. KoQ10’un kardiyovasküler hastalıklar, infertilite, migren, miyalji, nörodejeneratif hastalıklar ve mito- kondrial fonksiyon bozukluğuna bağlı hastalıklar üzerindekyararlı etkileri in vivo ve klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Vücuttakolumlu etkilernedeniyle halk arasında KoQ10 kullanımı gün geçtikçe yay- gınlaşmaktadır. KoQ10’un 100-2400 mg/gün arasında değişen dozlarda kullanımının güvenlolduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, koenzim Q10’un yapısı, kullanılışı, etkileri, günlük alım miktarı, yan et- kilerve ilaç etkileşimleri ile ilgilbilgiler derlenerek sunulmuştur.