Income Tax and Inflation in Turkey: An Analysis on Fiscal Drag


Konukcu Önal D.

Vergi Sorunları Dergisi, vol.45, no.407, pp.76-84, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 407
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Vergi Sorunları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.76-84
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to analyze econometrically whether there exists any serious nominal fiscal drag effect during the inflation experience of the last seventy years of the Turkish economy. Econometric estimations, carried out for a period covering the years between 1955 and 2020, imply that the price inflation in Turkey happens to increase the share of income taxes in the gross domestic product through the fiscal drag effect. However, these estimations point out that the nominal fiscal drag effect on real income tax revenues are weakened as the inflation rates and the uncertainty in these rates exceed a certain threshold.

Bu çalışma, Türkiye ekonomisinin yaklaşık son yetmiş yıllık enflasyon deneyiminde ciddi düzeyde bir nominal mali sürüklenme etkisi olup olmadığını ekonometrik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, 1955-2020 yıllarını kapsayan bir dönem için gerçekleştirilen ekonometrik tahminler, Türkiye’de yaşanan fiyat enflasyonlarının mali sürüklenme etkisiyle gelir üzerinden alınan vergilerin gayri safi yurtiçi hasıla içindeki paylarını arttırdığını ortaya koymaktadır. Ancak, bu tahminler, hem enflasyon oranlarının hem de bu oranlardaki belirsizliklerin belirli bir eşiği aşmasıyla reel vergi gelirleri üzerindeki nominal mali sürüklenme etkisinin zayıfladığına işaret etmektedir.