Needs and Problems of Older Asylum Seekers in Turkey and Their Knowledge about Provided Services


Creative Commons License

Kaygusuz S., Buz S.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.34, no.4, pp.815-838, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33417/tsh.1164581
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.815-838
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study analyzes pre and post-migration challenges and needs of older asylum seekers who migrated to Turkey and their views on the services provided to them in Turkey. The research was carried out with qualitative method in Bursa and data were collected through in-depth interviews from 16 people over the age of 60 who migrated to Turkey from different countries, consisting of 10 women and 6 men. The research findings indicates that all of the participants experienced housing problems and economic difficulties after migration, all of them were dependent on their children and other family members due to these problems; some participants experience health problems during and after the migration process, and all of the participants develop different strategies for integration and adaptation with the local community after migration. Regardless of the level of Turkish proficiency, it has been observed that all of the elderly asylum seekers try to overcome their language problems through their children, grandchildren and other relatives. When the findings were evaluated, it was seen that the participants had problems in accessing services and the welfare services in Turkey were insufficient to meet the needs of elderly asylum seekers.
Bu çalışma Türkiye’ye göç etmiş yaşlı sığınmacıların göç öncesi ve sonrası karşılaştıkları güçlükleri, gereksinimlerini ve Türkiye’de sunulan hizmetlere ilişkin görüşlerini analiz etmektedir. Araştırma, nitel yöntemle Bursa’da yürütülmüş olup 10 kadın ile 6 erkekten oluşan 60 yaş üzeri farklı ülkelerden Türkiye’ye göç etmiş 16 kişiden derinlemesine görüşmeler ile veriler toplanmıştır. Araştırma bulguları katılımcıların tamamının göç sonrası barınma sorunları ve ekonomik yetersizlikler yaşadığını, bu sorunlar nedeniyle tümünün çocukları ve diğer aile üyelerine bağımlı durumda olduklarını; göç süreci ve sonrasında bazı katılımcıların sağlık sorunlarının ortaya çıktığını, göç sonrasında yerel toplumla bütünleşme ve uyum konusunda farklı stratejiler geliştirdiklerini göstermektedir. Türkçe bilme düzeyi fark etmeksizin yaşlı sığınmacıların tamamının dil ile ilgili sorunlarını çocukları, torunları ve diğer yakınları aracılığıyla aşmaya çalıştıkları görülmüştür. Bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların hizmetlere erişim sorunları yaşadıkları ve Türkiye’deki refah hizmetlerinin yaşlı sığınmacıların gereksinimlerinin karşılanması noktasında yetersiz kaldığı görülmüştür.