Relation between epicardial adipose tissue thickness and blood pressure levels in prehypertension


TURAK O., ÖZCAN F., CANPOLAT U., MENDİ M. A., ÖKSÜZ F., ÖZEKE Ö., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.42, no.4, pp.358-364, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  • Page Numbers: pp.358-364
  • Hacettepe University Affiliated: No

Abstract

Objectives: Increased epicardial adipose tissue (EAT) thick- ness is a risk factor for cardiovascular diseases. Previous studies have demonstrated that EAT thickness is increased in patients with hypertension compared with normotensive in- dividuals. In the current study, we aimed to evaluate whether echocardiographically measured EAT thickness differs among patients with normotension, prehypertension, hypertension, and the relation between EAT thickness and blood pressure levels in prehypertensives. Study design: Patients with prehypertension (n=50) and hy- pertension (n=50) and normotensive healthy subjects (n=50) according to the American Hypertension Guidelines (Joint Na- tional Committee 7) were enrolled in the study. All participants underwent transthoracic echocardiographic examination. EAT thickness was measured from the parasternal long-axis view at end-systole. Results: Compared with normotensives, EAT thickness was significantly increased in subjects with prehypertension and hy- pertension (4.1±1.1 mm, 5.4±1.3 mm and 6.6±1.5 mm, respec- tively, p<0.001). After adjustment for confounding factors like age, gender, high-density lipoprotein, waist circumference, and body mass index, EAT thickness in the normotensive, prehy- pertensive and hypertensive groups was measured as 4.3±1.2 mm, 5.3±1.2 mm and 6.4±1.4 mm, respectively (p=0.001). In the prehypertensive group, multivariable linear regression analysis showed that EAT thickness was positively correlated with both systolic (r=0.305, p=0.001) and diastolic (r=0.297, p=0.001) blood pressures, independent of other risk factors. Conclusion: In addition to hypertensive subjects, echocar- diographically measured EAT thickness is increased in pre- hypertensive patients when compared with normotensive subjects, independent of other factors. Additionally, increased EAT thickness is significantly correlated with systolic and dia- stolic blood pressure levels in patients with prehypertension.
Amaç: Epikardiyal yağ dokusunun (EYD) kalınlığının artışı kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Önceki çalışmalar normotansif bireylere göre hipertansif hastalarda EYD kalınlığının arttığını göstermiştir. Biz bu çalışmada normotansif, prehipertansif ve hipertansif bireyler arasında ekokardiyografi ile ölçülen EYD kalınlığı arasında fark olup olmadığını ve ayrıca prehipertansiflerde EYD kalınlığının kan basıncı düzeyi ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Çalışma planı: Çalışmaya Amerikan Hipertansiyon Kılavuzuna (Ulusal Komitenin 7. Raporu) göre prehipertansif (n=50), hipertansif (n=50) ve normotansif sağlıklı (n=50) bireyler alındı. Tüm katılımcılara transtorasik ekokardiyografi incelemesi yapıldı. EYD kalınlığı parasternal uzun aks penceresinden sistol fazının sonunda ölçüldü. Bulgular: Normotansif sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında prehipertansif ve hipertansif bireylerde EYD kalınlığı anlamlı olarak artmıştır (sırasıyla, 4.1±1.1 mm, 5.4±1.3 mm ve 6.6±1.5 mm, p<0.001). Yaş, cinsiyet, yüksek yoğunluklu lipoprotein, bel çevresi ve beden kütle indeksi gibi faktörlere göre düzeltme yapıldığında EYD kalınlığı normansif, prehipertansif ve hipertansif gruplarda sırasıyla 4.3±1.2 mm, 5.3±1.2 mm ve 6.4±1.4 mm olarak ölçüldü (p=0.001). Prehipertansif grupta, çok değişkenli doğrusal regresyon analizine göre EYD kalınlığı hem sistolik (r=0.305, p=0.001) hem de diyastolik (r=0.297, p=0.001) kan basınçları ile diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak pozitif yönde anlamlı ilişkili bulundu. Sonuç: Ekokardiyografi ile ölçülen EYD kalınlığı hipertansif hastalara ek olarak prehipertansiflerde de normal kan basıncına sahip bireyler ile kıyaslandığında diğer faktörlerden bağımsız şekilde artmıştır. Ayrıca prehipertansif hastalarda sistolik ve diastolik kan basıncı düzeyleri EYD kalınlığı ile anlamlı olarak ilişkilidir.