Türkiye de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geli tirme Çalı malarının Çok Yüzeyli Rasch Modeli le ncelenmesi


KAYA UYANIK G., GÜLER N., TAŞDELEN TEKER G., DEMİR S.

V. ULUSAL EĞiTiMDE VE PSiKOLOJiDE ÖLÇME VE DEĞERLENDiRME KONGRESi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: No