Mide kanseri ve prekürsör lezyonlar: Güncel ve moleküler sınıflama


Creative Commons License

Güner G. , Akyol A.

Gastrointestinal Patolojide Yenilikler, Özdamar ŞO, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.22-28, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.22-28
  • Editörler: Özdamar ŞO, Editör

Özet

Mide kanserleri moleküler ve morfolojik karakteristikleri açısından ileri derecede heterojendir. Mide kanserleri için önerilen farklı moleküler ve morfolojik sınıflandırma sistemleri mevcuttur. Bu yazıda mide kanseri prekürsör lezyonlarının sınıflandırılması ile morfolojik ve moleküler karsinogenez mekanizmaları özetlenmiştir. Temelde intestinal ve diffüz tip olarak iki ana alt gruba ayrılan mide kanserleri sırasıyla Correa ve Carneiro yolakları ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Mide displazisinin klinik özellikleri ve morfolojik tipleri, mide poliplerini ayırt etmek için genel bilgiler ve mide karsinomu moleküler sınıflama sistemleri de tartışılmıştır. Son olarak moleküler bazlı yeni stratejilerin kullanılabileceği, biyobelirteç odaklı yaklaşımlar özetlenmiştir.