İnmeli Bireylerin Akut ve Kronik Dönemdeki Aktivite Tercihlerinin ve Performanslarının Karşılaştırılması


DEMİRTÜRK F., GÜNAL A., PEKÇETİN S., UYANIK M.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dergisi, vol.3, 2016 (Peer-Reviewed Journal)