COVID-19 Infection Management in Perinatal Period: Recommendations to Healthcare Professionals


Creative Commons License

YÜCEL Ç., KOÇ G.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.7, no.Özel Sayı, pp.25-33, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The COVID-19 infection, which started in China in December and spread to the world in a short time, caused a crisis in all countries. This epidemic affects individual of all ages at different levels, as well as affecting the health of the mother and newborn during pregnancy, delivery and postpartum period. Although there are studies on the effects of COVID-19 infection on pregnant women, fetus and newborn, the findings are still insufficient. In this review article, studies examining the effects of COVID-19 on mother and fetus/newborn in the perinatal period and the guidelines published by international organizations are reviewed; suggestions that are thought to be guiding the healthcare providers regarding the management of antepartum, delivery and postpartum period, and the problems experienced by the healthcare workers in the perinatal team and solutions for these problems are presented.
Aralık ayında Çin’de başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan COVID-19 enfeksiyonu, tüm ülkelerde krize neden olmuştur. Bu salgın, heryaştan bireyleri farklı düzeylerde etkilediği gibi, gebelik, doğum vedoğum sonu dönemde anne ve yenidoğanın sağlığını daetkileyebilmektedir. COVID-19 enfeksiyonunun gebe, fetüs veyenidoğan üzerine olan etkilerine yönelik çalışmalar bulunmaklabirlikte eldeki bulgular halen yetersizdir. Bu derleme makalede,COVID-19’un perinatal dönemde anne ve fetüs/yenidoğan üzerineetkilerini inceleyen çalışmalar ve uluslararası organizasyonlartarafından yayınlanan rehberler incelenmiş; doğum öncesi, doğumve doğum sonu dönemin yönetimine ilişkin sağlık çalışanlarına yolgösterici olacağı düşünülen öneriler ile perinatal ekipte yer alansağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümönerileri sunulmuştur.