THE DISABLED: THOSE WHO REMAIN AT THE PERIPHERY OF POLITICS


Creative Commons License

Karataş K., Oran B.

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, vol.7, no.2, pp.4-19, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.4-19
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Çağdaş demokrasilerde siyasal yaşama katılma, herkes için vazgeçilmez bir haktır. Ancak engelliler bu hakları, son derece sınırlı bir biçimde kullanabilmektedirler. Siyasal yaşama katılma, günümüz demokrasilerinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Her bireyin siyasal yaşama katılma düzeyi aynı değildir. Alanyazına göre siyasal katılmayı etkileyen sosyo-ekonomik değişkenler; gelir, meslek, eğitim, cinsiyet, yerleşme biçimi, göç, sınıfsal konum ve yaştır. Ruhbilimsel değişkenler ise etkenlik duygusu, yurttaşlık görevi duygusu, empati, sosyal girişkenlik duygusu, yabancılaşma, anomi ve sinik olma duygusudur. Son olarak bireyle ve çevreyle ilgili siyasal değişkenlerden söz edilmektedir. Engellilerin siyasal yaşama katılımı, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de oldukça düşüktür. Özellikle siyasal alana etkin katılım konusunda önemli güçlükler bulunmaktadır. Siyasal partilere üye olmak, parti organlarında görev almak, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi olmak, milletvekili seçilmek gibi ölçütlerden bakıldığında engellilerin özellikle dışlandığını söylemek yanlış olmaz. Bilindiği gibi siyasal alana katılımın önemli bir aracı da sivil toplum örgütlerinde etkin görev almaktır. Engellilerin gerek engelli örgütlerinde gerekse diğer sivil toplum örgütlerinde üyelik, yöneticilik gibi pozisyonlarda yeterince yer almadıkları da bilinmektedir.

Anahtar Sözcükler: engel, engelliler, demokrasi, siyasal katılma, siyasal parti, sivil toplum örgütü

THE DISABLED: THOSE WHO REMAIN AT THE PERIPHERY OF POLITICS

Abstract: Participation to political life is an inalienable right for everyone in contemporary democracies. However, persons with disabilities draw on this right extremely limitedly. Participation to political life is one of the indispensible elements of contemporary democracies. Each person participates to the political life at the different level. According to literature, income, occupation, education, gender, location, class and age are the socio-economic factors that affect to the political participation. Sense of being active, sense of civic duty, empathy, sense of being socially assertive, alienation, anomie, and being cynic are the psychological variables. Finally, it mentioned about political variables related to the individuals and environment.  Participation levels of the persons with disabilities are extremely low in our country as well as in the world.  Especially, there are important difficulties to active participation to the political area.  It is not wrong to say that persons with disabilities are sidelined in those criteria, e.g., membership to political parties, assignment to the boards of political parties, being mayor, membership at municipal council, membership at city council, being Member of Parliament. As it known, another important vehicle of the active participation to the political area is being active in nongovernmental organizations. Finally, it is known that persons with disabilities did not take place at the disabled organizations, as well as other civic organizations in terms of membership and as an administrator.  

Key words: barrier, persons with disabilities, democracy, political participation, political party, non-governmental organization