Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın


Ergeneli H. A. (Editor) , Koyuncu Lorasdağı B. (Editor)

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara