Minimalist Sanatta Bir Ressam ve Bir Besteci: Stella ve Glass


Köksal A.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.47, no.1, pp.31-42, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.31-42
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

1960’l
ı
y
ı
llarda, resimde Soyut D
ı
ş
avurumculuk, müzikte Avrupa avant-garde
ak
ı
mlar
ı
etkisini sürdürürken; Stella resmin, Glass ise müzi
ğ
in çehresini de
ğ
i
ş
tiren
ak
ı
mlarda önemli bir rol oynam
ı
ş
t
ı
r.
Stella’n
ı
n, Black Paintings, Benjamin Moore Paintings, Irregular Polygon gibi
serî resim çal
ı
ş
malar
ı
nda bir birimi tekrar etmesi, az say
ı
da materyalle bir form ve
resmi tuvalin d
ı
ş
ı
na iten bir etki yaratmas
ı
; Glass’
ı
n, Music in Similar Motion, Two
Pages, Music in Fifths gibi eserlerinde birim tekrarlar
ı
yla elde etti
ğ
i vecd etkisine
paralel görülmektedir. Her iki sanatç
ı
da farkl
ı
materyallerle, benzer teknikler
kullanarak benzer etkiye ula
ş
m
ı
ş
lard
ı
r.