Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: A Historical and Theoretical Essay on Evaluation of Pharmacological Treatment Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği: Farmakolojik Tedavisinin Gelişimi Üzerine Tarihsel ve Kuramsal Bir Deneme


Creative Commons License

AKSÖYEK S.

Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi : Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, vol.51, no.6, pp.431-435, 2023 (Scopus) identifier identifier