EVALUATION OF RECORDS OF ELECTRONIC MAIL (E-MAIL) CREATED WITHOUT SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AS PROOF


BÖRÜ L.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.27, no.4, pp.101-128, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Electronic mail (e-mail) is a message and data specially produced in electronic environment so that it can be read and written on all kinds of computers, tablets and mobile phones. On the other hand, electronic data refers to the information created in the electronic environment in the most general framework. In this respect, e-mail can be considered as a data created in electronic environment by its nature. The scope of this article is e-mails that are not associated with a secure electronic signature. Therefore, e-mail records associated with electronic data created with a secure electronic signature are out of the scope of our study. In our Civil proceedings, Art. 199 of the Code of Civil Procedure, electronic mail is considered a document as it is an electronic data. The electronic mails which is not created with secure electronic signature should be evaluated in conjunction with Article 199 and 202 of the Code of Civil Procedure in principle. Accordingly, electronic mail records are both a document within the scope of Article 199 of the CCP and a starting point of evidence in cases which the rule of proof by deed applies.
Elektronik posta (e-mail), her türlü bilgisayar, tablet ve cep telefonunda okunup yazılabilmesi için özel olarak elektronik ortamda üretilmiş ileti, veridir. Elektronik veri ise en genel çerçeveyle elektronik ortamda yaratılan bilgiyi ifade etmektedir. Bu bakımından elektronik posta, niteliği itibarıyla elektronik ortamda oluşturulmuş bir veri olarak değerlendirilebilir. Makalemizin kapsamı, güvenli elektronik imza ile ilişkilendirilmeyen elektronik postalardır; dolayısıyla güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerle bağlantılı elektronik posta kayıtları çalışma konumuzun kapsamı dışındadır. Hukuk yargılamamızda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 199’a göre, elektronik posta, bir elektronik veri olduğundan bir belge olarak kabul edilmektedir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulmamış elektronik belgelerin kural olarak HMK m. 199 ve 202 ile bağlantılı olacak şekilde değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, elektronik posta kayıtları hem HMK m. 199 kapsamında belgedir, hem senetle ispat kuralının geçerli olduğu davalarda bir delil başlangıcıdır.