B12 VI TAMI NI EKSI KLI G I NI N ES LI K ETTI G I NUP HASTASINDA 2 YILLIK TAKI P


KOCABAŞ H. Z. , İLARSLAN Y. D. , KEÇELİ T. İ. , AKMAN A. C. , ÇEHRELİ Z. C. , BERKER A. E.

46. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, 5 - 06 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri