Anaerobik kokların ayrımında sodium Polianetol sülfonat diski, 4.6.7:Safra testi/Gram negative Basillerin Ayrımında Bacteroises safra eskülin agar, 4.6.8 Floresans.


HAZIROLAN G.

Clinical Microbiyology Procedures, Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı, Ahmet Başustaoğlu, Yıldıran Şinasi Taner, Editör, Atlas Kitapçılık, 2014

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Atlas Kitapçılık
  • Editörler: Ahmet Başustaoğlu, Yıldıran Şinasi Taner, Editör