İskeletsel Sınıf III Vakanın Ortognatik Cerrahi İle Tedavisi: Vaka Raporu


UÇAR Ö. F. , DORUK E. C. , TÜZ H. H. , KOÇ O.

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, 5-7 Kasım 2017., 5 - 07 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri