Kadınların Refahını Artırmaya Yönelik Çalışan Meslek Elemanlarının Mesleki Yeterlilik ve İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma


Ertan Koçak Y.

Mediterranean Journal of Humanities, vol.7, no.2, pp.27-45, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Mediterranean Journal of Humanities
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-45
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

It is known that women experience some problems in their working, education and social lives. A lot of studies are made to solve these problems and to enhance women‟s welfare and employment areas relating to this subject are created. Members of the profession‟ effect upon the effectiveness and productivity of the studies done to enhance women‟s welfare are immense. From this position, the aim of this study was to determine the professional competence and job satisfaction of members of the professions working to enhance women‟s welfare. This research with the characteristic of qualitative research was conducted with 65 members of the profession. Within the scope of this research demographic information concerning the participants was required in the first step and then educational information and expectations before beginning this work, if these expectations had been met or not and, if the participants had obtained extra orientation in the institution. As a result of this research it was found that members of the profession have experienced some problems with both the quality and quantity of the education they received and also with their job satisfaction and profession competence.

Keywords: Women Welfare, Job Satisfaction, Profession Competence, Member of Profession.

Kadınların çalışma, eğitim ve sosyal hayatlarında çeşitli problemler yaşadıkları bilinmektedir. Bu problemleri çözmeye ve kadınların refahını artırmaya yönelik pek çok çalışma yapılmakta ve hatta konu ile ilgili olarak çeşitli istihdam alanları oluşturulmaktadır. Kadın refahını artırmaya yönelik yapılan bu çalışmaların etkinliği ve verimliliği üzerinde o alanda çalışan meslek elemanlarının rolü oldukça fazladır. Bu düşünceden hareketle yapılan araştırmada kadın refahını artırmaya yönelik çalışan meslek elemanlarının mesleki yeterlilik ve iş doyumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada nitel araştırma tekniği özelliği taşıyan çalışma 65 meslek elemanıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında öncelikli olarak katılımcıların demografik bilgileri alınmış, sonrasında aldıkları eğitim, mesleğe başlamadan önceki beklentileri, bu beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, üniversiteden aldıkları eğitimlerin mesleki anlamda yeterli olup olmadığı, çalıştıkları kurumda oryantasyon eğitimi alıp almadıkları gibi bilgiler sorgulanmıştır. Araştırma sonucunda, örneklem grubunu oluşturan meslek elemanlarının gerek aldıkları eğitimin niteliği ve niceliği gerekse mesleki anlamda iş doyumu ve yeterliliği konularında problemlerle karşı karşıya kaldıkları görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Kadın Refahı, Ġş Doyumu, Mesleki Yeterlilik, Meslek Elemanı