The Strict Liability of the Members of the Board of Directors


DOGAN B. F., YILDIRIM R. B.

Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), vol.11, no.1, pp.67-112, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.56701/shd.1325230
  • Journal Name: Sakarya Hukuk Dergisi (SHD)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-112
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

When the Turkish Commercial Code No. 6102 is examined, it is seen that the liability of the members of the board of directors is based on the principle of fault. However, in individual provisions of the Law, strict liability situations are foreseen for the managers, including the members of the board of directors. "Illegality of Documents and Statements" stipulated in TCC art. 549, “False Statements About Capital” stipulated in TCC art. 550/1 and “Collecting Money from the Public” stipulated in TCC art. 552 constitutes the strict liability conditions foreseen for the members of the board of directors. In our study, after mentioning the liability of the members of the board of directors and especially the principle of fault, it has been evaluated whether it is possible to bring proof of salvation for the members of the board of directors by emphasizing the general characteristics of strict liability and each of the strict liability situations of the members of the board of directors.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu incelendiğinde kural olarak yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunun kusur ilkesine dayandığı görülmektedir. Ancak Kanun’un münferit hükümlerinde aralarında yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu yöneticiler için kusursuz sorumluluk halleri öngörülmektedir. TTK m. 549’da öngörülen “Belgelerin ve Beyanların Hukuka Aykırı Olması”, TTK m. 550/1’de öngörülen “Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar” ve TTK m. 552’de öngörülen “Halktan Para Toplamak” yönetim kurulu üyeleri için öngörülen kusursuz sorumluluk hallerini oluşturmaktadır. Çalışmamızda yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğuna ve özellikle kusur ilkesine değinildikten sonra kusursuz sorumluluğun genel özelliklerine ve yönetim kurulu üyelerinin kusursuz sorumluluk hallerinin her birinin üzerinde durularak yönetim kurulu üyeleri için kurtuluş kanıtı getirilmesi imkanı tanınıp tanınmadığı değerlendirilmiştir.