SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ


YETİM B., UĞURLUOĞLU Ö.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.4, pp.1126-1142, 2021 (Peer-Reviewed Journal)