AN ANALYSIS ON THE PROTECTION OF INTERIOR DESIGNS UNDER THE LAW NUMBER 5846 ON INTELLECTUAL AND ARTISTIC WORKS


Bezci İ. , Elibol G. C.

Sanat Yazıları, no.45, pp.493-506, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Sanat Yazıları
  • Page Numbers: pp.493-506

Abstract

The principles regarding the protection of artworks are regulated with the Law number 5846 on Intellectual and Artistic Works, put in force on 01 January 1952 -except for two articles-. One of the types of intellectual and artistic works mentioned in the law is Literary and Scientific Works, in which most of the outputs of interior architecture practice are involved. This study, focuses on how these outputs are protected by means of this law, in stead of putting forward a legal discussion. The study is based on a qualitative research. With the principles of grounded theory, firstly document review was made and face-to-face interviews were conducted with three experts in order to achieve a broader qualitative data. The in-depth interviews were subjected to content analyses; and it was understood that there have been some problems regarding the protection of interior architecture practice outputs

via the mentioned law, and in some points additional ways of protection are needed.

Eserlerin korunmasına dair usul ve esaslar ulusal mevzuatta, 01 Ocak 1952 tarihinde -iki madde haricinde- yürürlüğe giren 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile belirlenmiştir. Kanun kapsamındaki eser kategorilerinden biri de İlim ve Edebiyat Eserleridir ve iç mimarlık meslek pratiği çıktılarının bir kısmı da bu kapsama dahildir. Çalışma, hukuki bir değerlendirmeden çok, bu çıktıların, FSEK kapsamında ne şekilde ve ne kapsamda korunduğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışma nitel bir araştırmaya dayanmaktadır. Gömülü teori (kuram oluşturma) prensibiyle, çalışmada, öncelikle doküman taraması yoluyla veri eldesi sağlanmış; bu verileri desteklemek, zenginleştirmek ve kurama yönelik nitel içerik elde etmek amacıyla yüz yüze görüşme tekniği ile de veri toplanması yoluna gidilmiş ve üç uzman ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi ile analiz edilen derinlemesine görüşmeler sonucunda, iç mimarlık meslek pratiği çıktılarının FSEK kapsamında korunmasına yönelik bazı sorunların olduğu; kimi noktalarda, koruma talep edilen unsurlar için ek koruma araçlarına ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.