Akut stres ile kan akışkanlığı arasındaki ilişki cinsiyet ve menstrüel döngü evrelerinin etkisi


İLERİ GÜREL E., PEHLİVANOĞLU B., BAYRAK S.

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 2010 (Scopus)