Evaluation of Students' Opinions Regarding Distance Learning Practices in Turkish Universities During the Covid-19 Pandemic


Creative Commons License

IŞIK O., TENGİLİMOĞLU D., ŞENEL TEKİN P., TOSUN N., ZEKİOĞLU A.

Yuksekogretim Dergisi, vol.11, no.3, pp.607-616, 2021 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.2399/yod.20.006000
  • Journal Name: Yuksekogretim Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.607-616
  • Keywords: Covid-19 period, distance learning, higher education, student satisfaction, undergraduate students, EDUCATION
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde zorluk yaşayıp yaşamadıklarını ve sistemle ilgili görüşlerinin neler olduğunu belirlemektir. Kesitsel tarama yöntemi kullanılarak, bu araştırmanın verileri 5052 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırmadan toplanan verilere göre öğrencilerin %58.5'inin üniversitelerinde asenkron uzaktan eğitim dersleri bulunmaktadır. Uzaktan eğitim sınıflarına erişimle ilgili olarak öğrencilerin kendilerine atfedilebilecek problemler bilgisayarlardan ve internetten kaynaklanırken, sistemle ilgili problemler çoğunlukla bağlantı sorunları ve derslerin çok erken veya çok geç olmasıydı. Katılımcıların %73.7'si öğretim elemanları tarafından uzaktan eğitim sistemlerine yüklenen ders materyallerini yeterli veya kısmen yeterli bulurken, %36.7'si ödevleriyle ilgili kaynaklara erişimde sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminden memnuniyet düzeyi 10 puan üzerinden 4.4 olarak bulunmuştur. Katılımcıların memnuniyet düzeylerinin öğrenim gördükleri üniversitenin sahiplik türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin değerlendirmeye göre öğrencilerin memnuniyet düzeyi genel olarak düşük olmakla birlikte vakıf üniversitelerinde (4.9 puan) devlet üniversitelerine göre (4.3 puan) daha yüksektir.