Çoklu Regresyon Modellerinde Örneklem Büyüklüğü ve Güç Hesabı: Bir Benzetim Uygulaması


PARMAKSIZ A., ALPAR C. R.

2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25 - 28 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes