Bilgisayarlı Tomografi, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Nükleer Manyetik Rezonans Görüntülemede Temel Kavram ve İlkeler.


Bayarı S., Akın S., Tuncel M.

Batı Karadeniz Tıp Degisi, vol.7, no.3, pp.269-278, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29058/mjwbs.1362825
  • Journal Name: Batı Karadeniz Tıp Degisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.269-278
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Medical Imaging is one of the most intriguing, forward-looking and ever-evolving technologies used to view human anatomy and physiology to monitor, diagnose or treat medical conditions. Medical Imaging technologies use non-invasive methods to visualize such conditions of the interior body. Various imaging technologies use ionizing radiation such as X-ray, Computed Tomography (CT), Positron Emission Tomography (PET) and use nonionizing radation such as Magnetic Resonance (MR) and Ultrason (US) and the combination of different diagnostic imaging techniques to obtain more information, such as PET-CT scan. In order to ensure the effective use of imaging methods in precise diagnosis, monitoring and personalized treatment planning, it is crucial to possess a good knowledge of the latest applications and methods as well as thorough information about possible short-term and long-term risks. In that regard and more specifically, this review focuses on CT, PET-CT and MRI medical imaging systems with radiopharmaceuticals and agents frequently used within the oncology.  

Vücudun normal ve normal olmayan anatomi ve fizyolojisini izlemek için farklı doku ve organlarının
invaziv olmayan yöntemlerle görsel temsil işlemi olan medikal görüntüleme, sağlık sektöründe ilgi
çekici, vizyoner ve gelişmeye hızla devam eden alanlardan biridir.
Röntgen (X-ışın), bilgisayarlı tomografi (BT), pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi iyonize radyasyon
kullanan, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Ultrason (US) gibi iyonize radyasyon kullanmayan
ve bunlardan bazılarının bir arada olduğu hibrid PET-BT gibi birçok medikal görüntüleme tekniği
bulunmaktadır. Hassas teşhis, izlem ve kişileştirilmiş tedavi planlamada görüntüleme tekniklerinin
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için uygulama ve yöntemlerin iyi bilinmesinin yanı sıra riskler
hakkında da bilgiye ihtiyaç vardır. Bu derlemede özellikle onkolojide sıklıkla kullanılan BT, PET-BT ve
MR görüntüleme tekniklerinin temelleri üzerinde radyofarmasötikler ve ajanlar ile birlikte odaklanılmıştır