ÖĞRETİMSEL MOBİL OYUNLARIN TEMELE ALDIKLARI ÖĞRENME KURAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: ALANYAZIN ÇALIŞMASI


Creative Commons License

ÇAĞLAR Ş. , ERDEM M.

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editör, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, ss.509-535, 2017

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Sakarya Üniversitesi, Tojet
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.509-535
  • Editörler: Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editör

Özet

Bu çalışmada; belirli bir kuramı temele alan öğretimsel mobil oyun araştırmalarında uygulamaların nasıl yapılandırıldığı, kuram ile uygulamayı bütünleştiren araştırmaların öğrenmeye dair bulgularının neler olduğu araştırmalar üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Web of Science veri tabanında “mobile learning” AND game anahtar kelimeleriyle tarama yapılmıştır. Tarama sonucu ulaşılan 58 makale incelenmiş ve alanyazın taraması ya da meta analiz çalışması olan makaleler ayıklanmıştır. Belirli bir öğrenme kuramını temel alan ve temele aldığı kuramı açıkça belirten 12 araştırma makalesi üzerinden bu çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada araştırmalar amaç, yöntem, katılımcılar, veri toplama araçları, temel aldıkları kuramlar açısından incelenmiş ve genel bir çerçeve ortaya konmuştur. Daha sonra araştırmalar, geliştirilen öğretimsel mobil oyunların oyunun yapısal faktörlerini nasıl yapılandırdığı ve hangi değişkenleri ele alarak nasıl sonuçlara ulaştığı açılarından incelenmiştir. İncelenen öğretimsel mobil oyunlarda bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme kuramlarının ağırlık kazandığı, oyunları problem durumları üzerinden kurgulama eğiliminin olduğu, öğretmen ve sistem dönütlerinin yanında akran dönütlerinin de sürece katıldığı görülmüştür. Ayrıca  incelemelerde, temele alınan kuramların üzerinde çalışılan değişken konusunda da belirleyici olduğu izlenimi edinilmiş; araştırmalar, genel eğitim alanyazınına paralel, olumlu olumsuz bulgular ortaya koymuştur.