Bir Devlet Hastanesinde Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli ile İncelenmesi


Creative Commons License

OĞUZ ALRAMAZANOĞLU B., KAYA S., GÖZLÜ K.

Verimlilik Dergisi, no.3, pp.91-104, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.51551/verimlilik.808466
  • Journal Name: Verimlilik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-104
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Kalite maliyetlerinin değerlendirilmesi hastane yönetimi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bir devlet hastanesinde döner sermaye bütçesinden gerçekleştirilen harcamalara dayalı olarak PAF (Prevention-Appraisal-Failure) Modeline göre kalite maliyetlerini belirlemektir. Yöntem: Çalışma Sakarya’daki bir devlet hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, hastane kayıtları incelenerek ve hastane yöneticileri, kalite birimi ve ilgili birimlerin çalışanları ile görüşülerek elde edilmiştir. Veriler oran analizi ve Pareto analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplam kalite maliyetinin toplam maliyet içindeki payı %20,69 olarak bulunmuştur. Toplam kalite maliyetinde en büyük payın önleyici maliyetlere (%95,59) ait olduğu saptanmıştır. Bu maliyetleri ölçmedeğerlendirme (%2,99), dış başarısızlık (%1,20) ve iç başarısızlık (%0,23) maliyetlerinin izlediği görülmüştür. Özgünlük: Türkiye’de hastanelerde kalite maliyetleri yeterince bilinmemekte, bu alanda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmada, bir devlet hastanesindeki kalite maliyetleri PAF Modeli'ne göre ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur. Önceki çalışmalardan farklı olarak yeni kalite maliyet kalemleri eklenmiş ve mevcut duruma göre  güncellenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hastane, Kalite Maliyetleri, PAF Modeli, Önleme Ölçme-Değerlendirme ve Başarısızlık Kalite Maliyetleri