Tutum değer ve özyeterlik değişkenlerinin TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri


DOĞAN N., BARIŞ PEKMEZCİ F.

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.1, no.1, pp.44-50, 2010 (ESCI)