ENGELLİ BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER


Creative Commons License

ESATBEYOĞLU F., GÜVEN B.

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.25, no.2, pp.43-55, 2014 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-55
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to determine perceived participation barriers to physical activity among individuals with disabilities. The sample of this study was selected randomly and constituted from visually impaired, hearing loss and orthopedic sports clubs and associations. Participants were visually (Women=7, Men=21), hearing (Women=7, Men=21) and orthopedic impaired (Men=14) individuals (N=70) and older than 18 years old. Qualitative research method was used to understand and identify individuals’ social contexts and interactions. In this respect, focus group interviews were used to collect the data. Each focus groups consisted of 6-8 persons and focus group interviews took approximately 60 minutes. Semi structured question form wasused during focus groups interviews. Content analysis was used to analysis the data. Two main themes (1) environmental factors (social and built environment) (2) personal factors (economy, physical and psychological) were identified after data analysis. Findings revealed that individuals with disabilities are unable to participate to physical activity due to environmental and personal factors. Consequently, government organs, local managements, non govermental organizations, disabled sport federations and mass media should take responsibility to eliminate the barriers to physical activity among individuals with disabilities. 

Bu çalışmanın amacı engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımları önündeki engelleri belirlemektir. Çalışmanın örneklemini Ankara ilinde görme, işitme ve ortopedik engelli spor klüpleri ve derneklerinde bulunan ve küme rastlantı yöntemiyle seçilen 18 yaş üstü görme (Kadın=7, Erkek, 21), işitme (Kadın=7, Erkek=21) ve ortopedik engelli (Erkek=14) bireyler oluşturmuştur (N=70). Araştırmada grupların ya da bireylerin içinde bulundukları sosyal ortamları ve etkileşimleri daha derinlemesine tanımak ve anlamak amacıyla nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Veriler 6–8 kişiden oluşan odak grup görüşmeleri yolu ile toplanmıştır. Odak gruplarla yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Yapılan veri analizlersonucunda (1) Çevresel Etkenler ve (2) Bireysel Etkenler olmak üzere iki ana tema ortaya çıkmıştır. Çevresel etkenler ana teması altında sosyal etkenler ve fiziki etkenler alt temaları, bireysel etkenler ana teması altında ekonomik etkenler, engel durumu ve psikolojik etkenler alt temaları ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, engelli bireyler fiziksel aktiviteye katılımda çevresel ve bireysel olarak bir çok engelle karşılaşmaktadırlar. Bu engellerin kaldırılmasında devlet kanalları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, engelli spor federasyonları ve medyaya çeşitli sorumluluklar düşmektedir