D Vitamini ve Enfeksiyon Hastalıkları


Creative Commons License

Büyükdere Y., Akyol Mutlu A.

Türkiye Klinikleri, vol.5, no.3, pp.39-45, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.39-45
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
Vitamin D, which is considered as a hormone recently, is a nutrient that can be synthesized in the body by sunlight. Although it has beneficial effect on the skeletal system mainly, its influence on immune system and infectious diseases have become prominent in recent years. Vitamin D has positive effects through many mechanisms including cell, receptor and signaling pathways by modulating innate and adaptive immunity on tuberculosis, respiratory tract infections, pneumonia, human immunodeficiency virus, candida and many other infections caused by pathogens. However, the mechanisms underlying the immune response are still not fully elucidated. Besides, there is a close relationship between infections and vitamin D deficiency, which is an important public health problem. Since the dose and duration of vitamin D supplements vary considerably, no consensus has been reached in defining the link between infections and vitamin D. Therefore, further studies are needed to clarify current findings.

Keywords: Vitamin D; immunity; infection

ÖZET
D vitamini, güneş ışığının etkisiyle vücutta sentezlenebilen ve günümüzde hormon olarak kabul edilen bir besin öğesidir. Başlıca, iskelet sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunsa da son yıllarda bağışıklık sistemi ve enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkileri on plandadır. D vitamini; tüberküloz, solunum sistemi enfeksiyonları, pnömoni, insan bağışıklık yetmezlik virüsü enfeksiyonu, kandida enfeksiyonu ve patojenlerden kaynaklanan diğer birçok enfeksiyon üzerinde doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemini modüle ederek, hücre, reseptör ve sinyalizasyon yolaklarını içeren birçok mekanizma aracılığıyla olumlu etkiler göstermektedir. Ancak bağışıklık yanıtının altında yatan mekanizmalar hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Ayrıca günümüzde önemli bir halk sağlığı problemi olan D vitamini eksikliği ile enfeksiyonlar arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. D vitamininin enfeksiyon ile ilişkisini inceleyen çalışmalarda D vitamini suplementasyonlarının dozları ve süreleri oldukça farklılık gösterdiğinden bu konuda bir fikir birliğine varılamamıştır. Dolayısıyla daha fazla çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: D vitamini; bağışıklık; enfeksiyon