Social and Historical Aspects of Designing the Body with Reference to the Relationship between Sport and Nationalisation


Creative Commons License

Kurtcebe M., POYRAZ T.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.1-17, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study explores the relationship between sport and nationalisation in a historical basis focusing on modernisation. It is a prominent issue in body studies with growing popularity in social sciences. The role played by embodied social relations is reflected in the body approach applied in the study. This up-to-date approach is presented with reference to studies addressing history of sport and nationalisation. The relationship between body and nationalisation was redefined in the last quarter of twentieth century and a considerable number of studies have been published ever since. Current prevailing studies are explored dealing with body, sport and nationalisation. Progressive transitions in areas such as physical education, health, hygene, scinece, government as well as army, discipline and life style during modernisation redefined the relationship between nation-states and sport. It is concluded that the relationship between them is strong considering particularly the case in Republic of Turkey. The study aims to explain this relationship with reference to Turkish society and the current situation.
Bu çalışmada sosyal bilimlerde giderek daha çok ilgi gören ve beden çalışmaları alanında önde gelen konulardan biri olan sporun uluslaşma ile ilişkisi tarihsel bir düzlemde, modernleşme odağında ele alınmaktadır. Bedene dair benimsenen yaklaşım, bedenin sosyal ilişkilerin taşıyıcısı ve yönlendiricisi olarak edindiği role odaklanmaktadır. Bedene dair bu güncel yaklaşım, spor ve ulus ilişkisinin tarihine odaklanan çalışmalara değinerek sunulmaktadır. Beden ve uluslaşma arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması ile son dönemde pek çok yeni çalışma ortaya konmuştur. Bahsi geçen çalışmalardan önde gelenlerinden hareketle, beden, spor ve uluslaşma ilişkisi incelenmektedir. Söz konusu ilişkinin sıkı bağlarla kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Modernleşme ile ortaya çıkan bedene dair beden eğitimi, sağlık, hijyen, bilim, yönetim gibi alanlara eşlik eden ordu, disiplin, yaşam tarzı gibi alanlardaki yenilikler, devlet ve sporun ilişkisini farklı bir boyuta taşımıştır. Türkiye örneği ele alındığında, beden ve sporun uluslaşma ve modernleşme ile ilişkisi dikkat çekicidir. Türkiye’de modernleşme ile ortaya çıkan dinamiklerin izleri, günümüzde farklı biçimleriyle ulus ve spor ilişkisinde ortaya konmaktadır. Araştırma, Türkiye örneğini incelemesi ve günümüze dair açtığı çerçeve ile bu alana katkı vermeyi amaçlamaktadır.