Ergoterapide Kanıta Dayalı Uygulamalar Dersi Bir Pilot Çalışma:”Kalp Transplantasyonu Yapılan Bir Bireyde Kişi-Çevre-AktiviteModeli Temelli Ergoterapi Müdahale Programının AktivitePerformansı ve Kaygı Düzeyine Etkisi: Olgu Çalışması”


ALTUNTAŞ O., Sorgeç Sevük B.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri EğitimProgramları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi, 17 - 19 October 2019, vol.6, pp.180-185

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 6
  • Page Numbers: pp.180-185
  • Hacettepe University Affiliated: Yes