Approaching conversational narratives in ‘Metadiscourse’ terms: An analysis on the introductory parts of ‘Culturally Shared Narratives’ (Etkileşimsel anlatılara ‘metasöylem’ bakış açısıyla yaklaşmak: ‘kültürel ortaklık anlatılarının’ giriş bölümleri üzerine bir inceleme).


KÖKPINAR KAYA E.

Metadiscourse Across Genres (Türler Üzerinden Metasöylem), Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 29 Mart - 01 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Güzelyurt
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)