OSTEOPOROSIS PSEUDOGLIOMA SYNDROME DUE TO LRP5 GENE MUTATION


Güntekin Ergün S., Gümüş-Akay G., Ergün M. A., Perçin F. E., Dinçer P. R.

2. Genetikte Güncel Tedaviler, Konya, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Osteoporosis pseudoglioma (OPPG) (MIM 259770) Sendromu, doğuştan veya erken başlangıçlı körlük, ağır ve erken başlangıçlı osteoporoz, iskelet yapısında kırılganlık vebazen de öğrenme güçlüğü ile karakterizedir. OPPG sendromunda doğuştan veya erken başlangıçlı göz bulguları, vitröretinal dokunun dejenerasyonu, mikroftalmi, falsiform katlanmalar, retinal ayrılma ve fitizis bulbi gibi farklı problemleriiçermektedir. Bu çalışmada; anne baba arasında 3. derece akrabalık bulunan ve 3 etkilenmiş bireyden oluşan bir aile dahil edilmiştir. Proband olarak seçilen bir hastada ekzom dizileme yapılmış ve LRP5 geninde c.2827+1G>A splice-site mutasyonu bulunmuştur. Bulunan bu mutasyon, ailenin diğer etkilenmiş bireylerinde de homozigot, ebeyvnlerde ise heterozigot olarak bulunmuştur. LRP5, 23 ekzonlu, 5128 bç’den oluşan ve 1615 aa’lik bir protein kodlayan, 11q13.2bölgesine lokalize bir gendir. LRP5, Wnt/β katenin sinyal yolağında ko-reseptör olarak görev yapan hücre yüzey reseptörüdür ve göz gelişimi vegözün hastalıklarında önemli bir role sahiptir. Literatürde Welinder ve ark., bilateralmikroftalmi, retina dekolmanı, ağır osteopeni, kemik kırıkları ve çoklu vertebral kırıklarıolan OPPG sendromlu 2 kız kardeşte, LRP5 geninde paternal orijinli c.899dupA (p.T297NfsX3)mutasyonu ve maternal orijinli c.2827+1G>A splice site mutasyonu compound heterozigot olarak bulunmuştur. Bizim hastamızda kemik kırıkları ve çoklu vertebral kırıklar yokken ağır mikroftalmi bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak, Welinder ve ark. nın çalışmalarında saptanan compound heterozigot mutasyonlardan c.2827+1G>A splice site mutasyonunun bilateral mikroftalmi ve retina dekolmanına, c.899dupA mutasyonunun ise ağır osteopeni, kemik kırıkları ve çoklu vertebral kırıklara, sebep olabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla, ilk defa bizim çalışmamızda homozigot olarak bulunan c.2827+1G>A splice site mutasyonunun kemik kırıklarından daha çok gözde anomaliye özellikle de mikroftalmiye neden olabileceğini düşündürmektedir LRP5 geninin mikroftalmi patogenezindeki rolünün aydınlatılabilmesi için ileri seviyede hücresel ve hayvan modeli çalışmalarına ihtiyaç vardır.