MENETRIER DISEASE IN A CHILD


TOKATLI A., OZSOYLU S.

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, vol.12, no.3, pp.404-405, 1991 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier