Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği’nin Geliştirilmesi , Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Kadın ve Erkek Formları


BAYAR Ö., KOÇ M., HASKAN AVCI Ö.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri