Alkol ve Madde Bağımlılığı Olan Bireylerin Başa Çıkma Tutumları


ERBAY E., Oğuz N., YILDIRIM B., FIRAT E.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)