Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii ve Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılık Test Sonuçlarının EUCAST ve CLSI’ya Göre Yorumlanması: Hacettepe Deneyimi


Creative Commons License

MAÇİN S., AKYÖN YILMAZ Y., ÖZDEN Ö., GÜR D.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.47, pp.21-25, 2017 (Peer-Reviewed Journal)