Effect of web-based education on nursing students' urinary catheterization knowledge and skills


Creative Commons License

Ozturk D., DİNÇ L.

NURSE EDUCATION TODAY, vol.34, no.5, pp.802-808, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 5
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.1016/j.nedt.2013.08.007
  • Journal Name: NURSE EDUCATION TODAY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.802-808
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Background: Nursing is a practice-based discipline that requires the integration of theory and practice. Nurse educators must continuously revise educational curricula and incorporate information technology into the curriculum to provide students with the necessary knowledge and skills.

Objectives: The aim of this study was to assess the effect of web-based education on students' urinary catheterization knowledge and skills.

Design: A convenience sample of 111 first year nursing students enrolled at two universities in Ankara during the academic year of 2011-2012 participated in this quasi-experimental study.

Method: The experimental group (n = 59) received a web-based and web-enhanced learning approach along with learning and practicing the required material twice as much as the control group, whereas the control group (n = 52) received traditional classroom instruction. A knowledge test of 20 multiple-choice questions and a skills checklist were used to assess student performance.

Results: There was no difference between the experimental group and the control group in knowledge scores; however, students in the web-based group had higher scores for urinary catheterization skills. The highest scores in knowledge and skills were obtained by students who experienced web-based education as a supplement to tradition instruction.

Conclusion: Web-based education had positive effects on the urinary catheterization skills of nursing students, and its positive effect increased for both knowledge and skills when it supplements classroom instruction. Based on these results, we suggest the use of web-based education as a supplement to traditional classroom instruction for nursing education (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords

Author Keywords:Nursing education; Web-based education; Web-enhanced learning; In-class instruction; Fundamentals of nursing

KeyWords Plus:NURSES; COMMUNICATION; PERFORMANCE

ÖZET

Araştırma öğrencilerin mesane kateterizasyonunu öğrenmelerinde web destekli öğretimin etkisini değerlendirmek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesişnden 155 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin bilgisayar ve internet erişim olanakları belirlenerek, deney (n:59) ve kontrol (n:52) grupları oluşturulmuştur. Kontrol grubu öğrencilerine araştırmacı tarafından hazırlanmış ders içeriği, sınıf içinde takrir, soru cevap, tartışma ve demonstrasyon yöntemleri ile aktarılmış; başarı testi ve beceri kontrol listesi kullanılarak bilgi ve beceri düzeyleri ölçülmüştür. Deney grubu öğrencileri ise, sınıf içi ders anlatımından iki hafta önce, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan web sitesinde ders içeriğini çalışmışlardır. şkinci haftanın sonunda bilgi ve beceri düzeylerinin ölçülmesinin ardından sınıf içi öğretime katılmış ve bilgi ve beceri düzeyleri tekrar ölçülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelikler, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmış; deney grubu öğrencilerinin bilgi ve beceri puanları, bağımlı gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, deney grubu öğrencilerinin web destekli öğretimden sonraki başarı testi puan ortalamalarının 15.02±2.43, beceri kontrol listesi puan ortalamalarının 28.24±4.13 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sınıf içi öğretimden sonraki başarı testi puan ortalamaları 17.32±1.78, beceri kontrol listesi puan ortalamaları ise 30.81±2.35 olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinin ise; sınıf içi öğretimden sonra uygulanan başarı testi puan ortalamaları 14.08±3.23 ve beceri kontrol listesi puan ortalamaları 23.71±6.25 olarak belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda deney grubu öğrencilerinin bilgi ve beceri puan ortalamalarının kontrol grubu öğrencilerinin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda uygun önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, Web destekli öğretim, Sınıf içi öğretim, Hemşirelik Esasları