Asymmetric Confidence Interval with Box-Cox Transformation in R


DAĞ O. , İLK Ö.

10th International Statistics Congress, 6 - 08 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri