Health Promotion and Public Health Media Advocacy


Creative Commons License

Öntaş E. , Bahar Özvarış Ü. Ş.

Sağlık ve Toplum, vol.31, no.1, pp.23-30, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Sağlık ve Toplum
  • Page Numbers: pp.23-30

Abstract

Contrary to approaches that define health problems in individual level, the public health perspective, which advocates the holistic handling of human being as a social entity on the axis of “the social determinants of health” and “the ecology surrounding human beings”, focuses on the power gap between communities that suffer most from public health problems and those who can create healthier environments and recommends the use of health communication methods and public health advocacy to eliminate this deficit. In this review, the necessary steps for “Advocacy Campaign Components” and “Developing an Advocacy Action Plan in the Media” are explained. Different social channels should be well known in order to use digital communication effectively and reach targeted people; effective strategies should be developed to eliminate the power gap in recent conditions and to support the communities raise their voices.

Keywords: media advocacy, health promotion, advocacy campaign, power gap, public health

Sağlık sorunlarını bireysel iradede tanımlayan yaklaşımların aksine, toplumsal bir varlık olan insanın “sağlığın sosyal belirleyicileri” ve “insanı çevreleyen ekoloji” ekseninde bütüncül olarak ele alınmasını savunan halk sağlığı bakış açısı, halk sağlığı sorunlarından etkilenenler ile daha sağlıklı ortamlar yaratabilecek karar vericiler arasında güç açığına odaklanmakta, bu açığın giderilebilmesi için sağlık iletişimi yöntemlerinin kullanılmasını ve medyada halk sağlığı savunuculuğu yapılmasını önermektedir. Bu derlemede, “Savunuculuk Kampanyası Bileşenleri” ve “Medyada Savunuculuk Eylem Planı Geliştirmek” için gerekli adımlar açıklanmıştır. Dijital iletişimi etkili kullanmak ve doğru kişilere ulaşmak için farklı sosyal kanallar iyi tanınmalı; günümüz koşullarında güç açığını kapatabilmek, duyulmayan seslere destek olabilmek için etkili stratejiler geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: medyada savunuculuk, sağlığı geliştirme, savunuculuk kampanyası, güç açığı, halk sağlığı