Konjenital Nötropeni Hastalarının Periodontal Durum ve Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Profilinin İncelenmesi (Evaluation of Periodontal Status and Cytokine Profile in GCF of Patients with Congenital Neutropenia)


ACAR B. , ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N. , ÖZŞİN ÖZLER C. , İLARSLAN Y. D. , TEZCAN F. İ. , BERKER A. E.

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (24th International Dental Congress), 27 - 30 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri