JOINDER AND INTERVENTION OF THIRD PARTIES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION UNDER THE RULES OF LEADING ARBITRAL INSTITUTIONS


SIT KOSGEROGLU B.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.2023, no.165, pp.173-202, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2023 Issue: 165
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Türkiye Barolar Birliği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.173-202
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The joinder or intervention of third persons/addition- al parties in an arbitration proceeding has been dealt with procedur- ally under the rules of leading arbitration institutions in recent years. Although these rules vary from one institution to another, they are similar in terms of their basic perspective. This is because the increase in the number of multi-party and multi-contract disputes makes joinder and intervention of third persons/additional parties a necessity in the resolution of these disputes, and arbitral institutions have introduced provisions in this direction in their rules, making it possible for third parties to be joined or intervene in the proceed- ings. This study analyses the joinder/intervention provisions under the rules of the leading arbitral institutions including the Arbitration Rules of Istanbul Chamber of Commerce Arbitration and Mediation Center and compares these provisions to determine the conditions for the joinder or intervention of third persons/additional parties in an arbitration proceeding.
Milletlerarası ticarî tahkim uygulamasında üçüncü ki- şilerin başlamış olan bir tahkim yargılamasına dahil edilmesi veya katılması, son yıllarda tahkim kurumlarının kurallarında usulî açıdan düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler kurumdan kuruma bazı farklı- lıklar göstermekle birlikte temel bakış açısı itibariyle birbirine benze- mektedir. Zira çok taraflı uyuşmazlıkların artması bu uyuşmazlıkların çözümünde çok taraflılığı beraberinde bir zorunluluk olarak getir- mekte, tahkim kurumları da kurallarında bu yönde düzenlemeler ge- tirerek üçüncü kişilerin yargılamaya dahil edilmesini veya katılmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi dahil olmak üzere önde gelen tahkim ku- rumlarının kuralları çerçevesinde dahil etme/katılma düzenlemeleri incelenmekte ve bu düzenlemeler karşılaştırılarak üçüncü kişilerin başlamış bir tahkim yargılamasına dahil edilmesinin veya katılması- nın koşulları ortaya konulmaktadır.