Aykırı Değer veya Heteroskedastisite Varlığında Kantil Regresyon Yaklaşımının Performansı ve Doğrusal Regresyon Yöntemi ile Karşılaştırılması


ZENGİN H. Y. , ÖĞÜŞ E., KARABULUT E.

XVIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2016

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye