Educational Regulation Shifts in the Turkish Education System and the Attitudes of School Managers towards these Shifts, (Türk Eğitim Sistemindeki Mevzuat Değişiklikleri Ve Okul Yöneticilerinin Değişime Hazır Olma Tutumları)


AKBAŞLI S., ULUM H.

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.9, pp.1802-1817, 2018 (Peer-Reviewed Journal)