Türkiye’de Kadın Suçluluğunun Çeşitli Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Belirleyicileri


Tülin İ., ÖĞÜN BOYACIOĞLU A.

T.C. Adalet Bakanlığı Yayını, 2000

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2000
  • Publisher: T.C. Adalet Bakanlığı Yayını